Görsel Sanatlar

Gölge Oyunu Tipleri

Karagöz, oyunun hiç şüphesiz başrol oyuncusudur. Okumamış bir halk adamıdır. Hacıvat’ın kullandığı yabancı kelimeleri anlamaz ya da anlamaz görünüp, onlara yanlış anlamlar yükleyerek ortaya çeşitli nükteler çıkarırken bir taraftan da yabancı dil kuralları ile yabancı kelimeler kullanan Hacıvat ile alay eder. Hacıvat, Tam bir düzen adamıdır. Nabza göre şerbet verir, eyyamcıdır.


Tamamını Oku…

Yazar : admin | Tarih : 09/11/2009 | Görsel Sanatlar | Yorum Yok

Gölge Oyunu Bölümleri

Karagöz oyunları dört bölümden oluşur; Mukaddime: Oyundan önce perdenin ortasına konan göstermelik nâreke (kamıştan yapılmış bir çeşit düdük) zırıltısı ve tef velvelesi ile kaldırılır. Daha sonra seyirciye göre sol taraftan Hacıvat semai formunda bir şarkı söyleyerek gelir, şarkısını bitirdikten sonra perde gazelini okur, perde gazeli bittikten sonra seyirciyi selamlar ve Karagöz’ü çağırır, Karagöz ise bağırmamasını söyler.


Tamamını Oku…

Yazar : admin | Tarih : | Görsel Sanatlar | Yorum Yok

Komedi

Komedi veya Güldürü’nün klasik (komedi tiyatrosu) ve popüler (güldürme amaçlı espri) manası vardır. Tiyatro’da; Trajedi’de başrol oyuncusunun yüksek statüsünü kaybetmesi üzerinedir. Ancak komedi de ise; genç ve yaşlı bir otorite arasındaki yüzleşme söz konusudur.

Popüler manasında komedi ise; tanımlaması zor olarak bilinir. Espri konusunda; bir kişi bir espriyi yeteri kadar komik ya da değil, kırıcı veya kırıcı olmayacak şekilde bulabilir. Buna göre; komedi kişinin zevkine göre değişir.


Tamamını Oku…

Yazar : admin | Tarih : | Görsel Sanatlar | Yorum Yok

Minyatür

MİNYATÜR Alm. Miniatur (f), Fr. Miniature (f), İng. Miniature. Kâğıt, parşömen, fildişi vs. gibi çeşitli malzeme üzerine küçük resim yapma sanatı. Yaygın mânâ îtibâriyle, matbaanın kullanılmaya başlamasından önce, el yazması kitapları süslemek için yapılan resim demektir. Lâtince miniare kelimesinden gelen minyatür, bu lisanda kırmızı ile kitabın başlıklarını yazmak mânâsını ifâde eder. Geçen zaman içinde kitabı süsleyen resimlere minyatür denilmeye başlanmıştır. Türkçede minyatür kelimesinin tam karşılığı olmamakla berâber, Osmanlı sanatında “hürde-nakş” birleşik kelimesi kullanılmıştır. Minyatürle süslenmiş kitaplara ilk olarak eski çağda Mısır’da rastlanır.

Tamamını Oku…

Yazar : admin | Tarih : 07/09/2009 | Görsel Sanatlar | Yorum Yok

Resim

RESİM; Alm. Bild (n), Fr. Tebleau (m), İng. Picture. Duygu ve düşüncelerin çizgi, hareket, renk ve tonlarla kâğıt, bez, mukavva, ağaç vs. yüzeyler üzerine kalem ve boyayla ifâde edilme sanatı. Plâstik sanatlar içinde önemli yeri olan resim, günümüzde yaygındır. Formları siyâh-beyaz olarak veya renk ve çizgiyle iki boyutlu satıh üzerinde tasvir edilen şey, diye de târif edilmektedir. Duvar afişleri, reklâmlar, kitaplar, endüstriyel yiyecek ve giyecek maddelerinin yazı ve resimleri resim sanatının içindedir. Tanınmış kimselerin resimle anlatımı, târih içinde, zaman zaman çok rağbet görmüştür. Matbaanın keşfinden önce yazılan el yazması kitaplar, resim ve tezyinatla süslenerek zenginleştirilmiştir.

Tamamını Oku…

Yazar : admin | Tarih : 01/05/2009 | Görsel Sanatlar | Yorum Yok

Göktürk Yazitlari

Yenisey yazıtlarından sonra VIII. yüzyılda yazılmış, ilk yazılı ürünler Göktürk Yazıtlarıdır.

Tamamını Oku…

Yazar : admin | Tarih : 06/12/2008 | Görsel Sanatlar | Yorum Yok

Dizi Film

Haftalık periyodlarla devamlılığı olan , belli günlerde 40 ila 60 dk arasında yayınlanan, her bölümde heyecanı bir sonraki bölüme taşıma çabası olan, izlenmeyince anında rafa kaldırılan film, Türk insanının yeni hastalığı,internetteki dizi sitelerinin yarış kaynağı,  dizileri koleksiyon yapmak isteyenlerinde ana hammaddesidenebilir

Tamamını Oku…

Yazar : admin | Tarih : 10/09/2008 | Görsel Sanatlar | Yorum Yok

Desen

Resmin çizgi ile ifade edilmesidir.

Yazar : admin | Tarih : 28/08/2008 | Görsel Sanatlar | Yorum Yok

Fotorealizm

Fotorealizm (fotogerçekçilik, süperrealizm, hiperrealizm, hipergerçekçilik), fotoğraf özelliklerinin ve kalitesinin resmedildiği, 1960 ve 1970′lerde yaygın bir tarzdır.

Fotogerçekçilik 1960 ve 1970′lerde ABD ve Avrupa’da daha çok bir resim akımı olarak hipergerçekçilik, yeni gerçekçilik veya süpergerçekçilik adları altında yaygın olmuştur. Richard Estes ve Chuck Close bu dönemde etkili olmuş fotogerçekçi ressamlardandır. Bunun yanında, fotogerçekçi heykeltraşlara örnek olarak sıradan insanların renkli, saçlı ve gerçek giysiler giydirilmiş heykellerini yapan Duane Hanson gösterilebilir.

Yazar : admin | Tarih : 26/08/2008 | Görsel Sanatlar | Yorum Yok

Renk Çemberinin Yapılışı

Renk Çemberi, önce ara va ana renkler yardımıyla yapılır. Çember 6 eş parçaya bölünerek sarı, kırmızı ve mavi renkleri önce boyanır sonra bu renklerin karışımıyla da ara renkler bulunup boyanılır. Renk çemberinin 12 renk olanları da vardır. Bunlar sadece belli renklerden oluşurlar. Sarı, kırmızı ve mavi ana renklerdir. Yeşil, mor ve turuncu ise ara renklerdir.

 

Yazar : admin | Tarih : 19/08/2008 | Görsel Sanatlar | Yorum Yok